Home » Assurantie tussenpersoon

Assurantie tussenpersoon

Als intermediair kunt u ten behoeve van uw relaties gebruik maken van de dienstverlening van EBportaal.nl.

Dit biedt u de volgende voordelen:

  1. Op basis van de één-loketgedachte die EBportaal.nl voorstaat, bent u er zeker van dat u tijdig alle relevante meldingen ten behoeve van de bij u ondergebrachte verzekeringen van de betreffende relatie(s) ontvangt. Met andere woorden: de betreffende polissen zijn altijd up-to-date;
  2. Eventuele naverrekeningen worden door EBportaal.nl namens de relatie ingevuld waardoor ook dit tijdig kan worden afgewerkt;
  3. Doordat u uw dienstverlening, met behulp van EBportaal.nl, verder uitbreidt naar uw relaties toe, wordt de binding die u met de relatie krijgt steeds hechter;
  4. Voor iedere relatie die u bij EBportaal.nl aanbrengt ontvangt u een aantrekkelijke afsluit provisie.

Indien u meer wilt weten over hetgeen EBportaal.nl ook voor u zou kunnen betekenen, nodigen wij u uit contact op te nemen met John van Hout op telefoonnummer 0318-644077 of via het contactformulier