Home » Het Portaal

Employee Benefits Portaal

Het EB portaal is het digitale loket voor al uw personele aangelegenheden.
Zo wordt niet uitsluitend uw salarisadministratie verwerkt, maar worden tevens vanuit deze database relevante koppelingen gemaakt met diverse EB gerelateerde organisaties zoals de Arbodienst en uw assurantie-tussenpersoon.

Concreet betekent dit een gedegen advies- en uitvoercentrum voor:

 • Salarisverwerking
 • HR advisering
 • Verlof
 • Verzuim

Beveiligde website

De gegevens op het EB portaal betreffen vertrouwelijke gegevens. Zodra een werkgever of werknemer inlogt op het Employee Benefits portaal is sprake van een beveiligde internetomgeving: het Employee Benefits portaal is beveiligd met een zogenaamde SSL sleutel.

Dit biedt de volgende zekerheden:

 • de gegevens zijn niet leesbaar voor derden die het bericht onderscheppen;
 • het bericht kan niet gewijzigd worden.

Het gebruik van SSL is herkenbaar aan het “gesloten slotje” dat zichtbaar wordt in de onderste balk van de webbrowser van de gebruiker.

Wat biedt het EB portaal u en uw werknemers voor mogelijkheden:

 • Ontsluiten van de salarisdatabase, zoals die t.b.v. de werkgever wordt gevoerd door EB portaal met ondermeer inzicht in:
  • salarisspecificaties
  • loonaangifte
  • (verzamel)loonstaat
  • jaaropgaven
  • journaalposten
  • verzuimoverzichten
  • verlofrapportages
 • Overzicht werknemergegevens
  • persoonlijk
  • financiëel
  • gezinssituatie
  • Digitaal personeelsdossier
  • Verlofregistratie van moment van aanvraag tot en met het verwerken op de vakantiekaart