Home » Organisatie

Organisatie

‘Wij maken unieke combinaties mogelijk waarvan u als werkgever direct voordeel heeft èn waarvan uw werknemers meeprofiteren.’

EBportaal.nl hanteert een brede definitie van Employee Benefits. In onze benadering omvat het alle op geld te waarderen regelingen en diensten die u concreet ter beschikking stelt aan uw werknemers of binnen hun bereik brengt. Ook de salariëring vormt dus een component van Employee Benefits.

Salarisadministratie als accuraat uitgangspunt

Wij hanteren uw salaris- en verzuimadministratie als basis voor het opzetten van een Employee Benefits-programma. Deze administratie is immers bij vrijwel alle bedrijven het meest complete, actuele en accurate gegevensbestand dat beschikbaar is. Vervolgens koppelen wij de personele verzekeringen en aanvullende diensten probleemloos aan de salaris- en verzuimadministratie. Wij brengen daarmee verschillende administraties onder in één systeem! Een unieke combinatie, waardoor u de administratiekosten drukt, nodeloze handelingen voorkomt en zorgvuldigheid waarborgt.

Een modulaire koppeling

Het Employee Benefits-programma van EBportaal.nl is een compleet pakket van financiële producten en diensten. Het is overzichtelijk opgebouwd uit modules.